Empresa

Sistemes Solar Easy

La gamma de sistemes SOLAR EASY ACS representa un nou i revolucionari concepte “pug&play”, preparat per aprofitar al màxim l'energia solar tèrmica.

Integra en el mínim espai possible grup hidràulic, dipòsit d'expansió i central de regulació. Totalment connectats i cablejats, formant un únic conjunt.

La gamma està composta de 12 sistemes diferents combinant els acumuladors de 200 l, 300 l, 400 l y 500 l, amb els col·lectors PS2.0 i PS2.4

Només cal connectar la canonada des de l'acumulador fins als col·lectors solars:

 • › Sense limitacions d'alçada.
  › Sense limitacions de longitud de canonada horitzontal ni vertical.
  › Sense precaucions addicionals en la inclinació de les canonades.
  › No cal instal·lar cap sistema per a l'evacuació d'excedents de calor.
    Sistema de recirculació nocturna per l'evacuació d'excedents
    preprogramadoe a la centraleta. A més el got està dimensionat
    correctament per a gairebé totes les instal·lacions.
  › Sistema antigel i antisobrescalfament preprogramats a la centraleta.
Solar Easy